Ове школске 2021/22 године све наставне јединице и задаци које будемо обрађивали у школи биће постављени и на овој платформи, односно у оквиру овог курса, тако да сви ученици могу да прате рад, ураде задатке и припреме се за оцењивање!