• Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина
  • Механичар грејне и расхладне технике