Користи се уџбеник Improving English 3, издавач Завод за уџбенике Београд, аутори Катарина Ковачевић, Гордана Марковић.

            Уџбеник се састоји од девет тематских јединица. Свака тематска јединица садржи два дела.

Текстови за читање повезани су главном темом, која се налази у називу јединице. Мада је намена текстова да се пре свега увежбава разумевање читањем, они такође служе као материјал за учење нових речи и израза, као и граматичких партија у контексту.

Исте активности провлаче се кроз све тематске јединице, али обухватају различите типове вежби:

·    разумевање прочитаног,

·    развијање речника,

·    излагање мишљења,

·    разумевање саслушаног текста,

·    комуникативне вежбе.