Увод у књижевност, Народна књижевност, Књижевност старог века, Средњовековна књижевност, Хуманизам и ренесанса, Барок

- Увод у проучавање књижевног дела

- Књижевност старог века

- Средњовековна књижевност

- Народна књижевност

- Хуманизам и ренесанса

- Барок и класицизам

- Лектира

- Општи појмови о језику

- Фонетика и фонологија

- Морфофонологија

- Правопис

- Култура изражавања