Курс је намењен ученицима 1-1 и 1-5 за учење Рачунарства и информатике

Предмет овог курса је упознавање ученика  са основним постулатима информатике  и оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима као и развијање интересовања за стицање потрeбних знања и развој вештина које су битне   за даље образовање.