Он-лајн настава

Задатак је да сваки ученик прочита и научи лекције које се налазе на моодле платформи.  За ову недељу је потребно научити лекцију: 4. Погонски системи/ Електромотори и електромотори једносмерне струје.

Након тога потребно је одговорити на постављена питања, сликати одговор и послати.

Рад се оцењује.

У овом одељку ћете наћи материјал за вежбе из аутоматизације и роботике.

На овом курсу ћете учити о аутоматизацији и роботици.