Курс је намењен ученицима II године смера Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина. У директној је корелацији са самим предметом Машински елементи са циљем обезбеђивања стручне основе за разумевање поступака конструисања, обликовања, избора стандардних елемената и остваривање њихове функционалне зависности. Важно је и корисно знати функције појединих елемената машина, појединих машинских делова, и  њихов прорачун, димензионисање и обликоване.