Polaznici će se upoznati sa osnovama objektno-orijentisanog programiranja u jeziku C++