Врсте протокола, сличности и разлике. Протоколи 5G мреже