Курс је намењен ученицима смера Машински техничар за компјутерско конструисање. 

Рачунарски програм у коме се моделира је CATIA V5.
Курс је намењен ученицима III године смера Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина. У директној је корелацији са самим предметом Моделирање машинских елемената и конструкција са циљем стицања знања о употреби рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употреби компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа.

CATIA_V5

Курс је намењен ученицима III године смера Машински техничар за компјутерско конструисање. У директној је корелацији са самим предметом Моделирање машинских елемената и конструкција са циљем стицања знања о употреби рачунара у разним фазама пројектовања, дизајнирања и конструисања машинских елемената и конструкција, као и употреби компјутеризованих технологија у различитим фазама израде готових производа.

CATIA_cre