Добро дошли на интернет лекције из

ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

желимо вам пријатан и успешан рад


EMCO Concept MILL 55


Симулација рада глодалице у CATIAЦИЉ И ЗАДАЦИ


Циљ наставе предмета пројектовање технолошких система је практично стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање послова и самосталан извршилачки рад у оквиру образовног профила и оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне производне технологије.

Задаци наставе пројектовања технолошких система су:
  • овладавање технолошким поступцима обраде и програмирање компјутерски управљаних машина;
  • оспособљавање за самостално коришћење и примењивање технолошке документације при раду на компјутерски управљаним машинама;
  • овладавање поступцима припреме подешавања, контроле и смештаја алата на компјутерски управљаним машинама у односу на координатни систем машине;
  • оспособљавање уношења програма у управљачку јединицу компјутерски управљаних машина;
  • оспособљавање за отклањање застоја на управљачким и погонским системима компјутерски управљаних машинама.