Под технологијом обраде метала подразумевају се поступци и средства која се примењују да би материјал могао да се користи за задовољење човекових потреба.

Поштовани ученици потребно је пратити курс и учествовати.