Овде ћемо се позабавити тематиком онога што нам је потребно (ресурсима) како бисмо имали здраво радно окружење, постизали циљеве, унапређивали пословање, неговали међуљудске односе и развијали исправан став према пословању и напретку у складу са захтевима система управљања квалитетом.

На која све питања треба да имамо спреман одговор приликом планирања пословних циљева и како изгледа документовање плана остваривања циља/циљева, видећемо у овом поглављу.

Како се постижу циљеви? Како изгледа пут до циља, шта га симболизује, према вашем мишљењу? Овде вас позивам да отворимо дискусију и покушамо заједнички да утврдимо - који су то све важни фактори на нашем путу до циља.

Када вршимо оцену ризика, како објашњавамо своје оцене? Како објашњавамо оцену коју дајемо за вероватноћу? Како објашњавамо оцену коју дајемо за утицај? - Припрема за тест

Овде ћемо приказати један од начина на који се може извршити оцена ризика.

У овом поглављу ћемо се упознати са појмом ризика и начином на који можемо размишљати, како бисмо препознате ризике, искористили их као својеврстан алат и из тих ризика препознали потенцијалне прилике за побољшање нашег пословања.

Сада ћемо видети који су то основни елементи који представљају кораке у достизању циљева побољшања, а описани кроз тзв. PDCA циклус. Шта је PDCA циклус и на шта се односи.

Овде ћемо, кроз примере које срећемо у свакодневном животу, сагледати процес(е) и активности и уочити разлику између појмова ''активност'' и ''процес''.

Из ког угла сагледавамо појам управљања квалитетом? Шта је то процесни приступ? Шта је процес? Шта је активност? Шематски приступ процеса.

У оквиру овог предмета, наш задатак је да схватимо важност управљања системом квалитета, научимо терминологију и схватимо значење појединих појмова које свакодневно слушамо и видимо, али, овога пута, како бисмо их повезали у једну специфичну целину која ће нам помоћи да и сами, једног дана, било којим послом да се бавимо, будемо подршка у сваком послу и постанемо квалитетан кадар који даје допринос!