Курс је намењен ученицима III године смера Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина. У директној је корелацији са самим предметом Пројектовање технолошких система са циљем стицања знања о савременим технолошким процесима производње на бази технологије компјутерског управљања.


CT60