Предмет ликовна култура се на машинском смеру слуша током прве години, код образовних профила компјутерско управљање и компјутерско конструисање. Предмет је замишљен да у себи обједини основна теоретско-практична знања из области ликовног стваралаштва. 

Главни задатак је да се код ученика развија и јача критичко мишљење и визуелно опажање, подстиче слобода изражавања креативних идеја, развијање маште, радозналости....

Циљ учења је да се  повежу са прошлошћу кроз уметничко наслеђе, како своје тако и других земаља. Истовремено да код себе формирају позитиван став према очувању и националне и светске баштине, и развију навику праћења културно уметничких садржаја како путем медија и тако и самосталним посетама галерија, музеја, трибина, позоришта, биоскопа....