Ове школске 2020/21 године све наставне јединице и задаци које будемо обрађивали у школи биће постављени у е-учионици на школској мудл платформи, тако да сви ученици и они који наставу похађају по комбинованом моделу и он-лајн моделу могу да прате рад, ураде задатке и припреме се за оцењивање!