1. Књижевност: проучавање књижевности

2. Књижевност: савремена књижевност

3. Књижевност: лектира

4. Језик: синтакса

5. Језик: правопис

6. Култура изражавања