• Израда реконструкције костима одабране декаде двадесетог века
  • Израда једног модела из колекције инспирисане одабраном декадом двадесетог века

У последњој години школовања ученици се срећу са најкомплекснијим и уједно најзахтевнијим задацима: креирање приче и карактера, креирање апликације за мобилни телефон... и на послетку матурским радом.

Израда Матурског рада у материјалу