Dobar dan svima, nadam se da ste dobro.
Na današnjem času ćemo da obrađujemo novu oblast plitak reljef u Egipatskoj umetnosti. Reljef je blizak gravuri, nema svetlosti i senke, plitak je, često je bojen istim bojama kao u slikarstvu i bliži je slikarstvu nego skulpturi.
Reljefi su bili veoma zastupljeni, gotovo na svakoj građevini, koja je sačuvana iz tog perioda.
Ucrtani reljef nema nikakvih izbočina, već udubljenja koja su uklesana u kamenu ploču. Udubljenja su plitka i uska, sve su plohe ravne, a odnos mase i prostora je manje zametniji nego kod visokog i niskog reljefa. Urezan reljef posmatramo samo iz jednog pravca, za razliku od posmatranja visokog reljefa, a primer za njega su mnoge nadgrobne ploče i sarkofazi. Upravo zbog toga upušten reljef se vizualno približava svojstvima slike.
Niski (plitki) reljef ili bareljef je za razliku od visokog ispunjen manjim izbočinama, iako se i tu javlja igra sa svetlom i senkom.
Osnovna ideja Egipćana je napraviti reljef da bude trajniji.Reljef se boji.Jedan od načina da boja traje večno je umetanje staklene paste u udubljenja ali je pasta brzo otpadala.Svrha prikazivanja je napraviti sliku za večnost, da trajno služi onoga za koga je napravljena.
U egipatkoj umetnosti razlikujemo dva načina izrade reljefa: 1) izdignut reljef, kada se skida površina oko figure 2) udubljen reljef, kada se urezuju konture figura. Razlike zavise od mesta gde se reljef nalazi (u hramovima na svim površinama, u unutrašnjosti grobnica, na fasadama ulaza, u mastabama) kao i od vrste materijala za izradu (drvo, kamen).
Pukotine u kamenu su popravljane gipsom-štukom.Slikarstvo u grobnicama je raširenije od srednjeg carstva.Podloga je od štuka koji lakše vezuje boju.Koriste se vodene boje, akvarel, možda su koristili i arabiku.Na kamenu podlogu je nanošena mešavina slame i blata, pa štuk pa boja.
Veza slike i teksta je vazna kada govorimo o dekoraciji, ali i za Egipat uopšte, za sve.Od V dinastije, pojava tekstova u scenama obavljanja radova.Hetep di nesut (žrtvena formula)-molitva, nazvana po uvodnim rečima sa značenjem dar koji daje kralj.Odnosi se na ritualne radnje u vezi sa predavanjem žrtvenih darova pokojniku, može sadržati i deo gde se bogovi (Anubis, Oziris) navode kao darodavci.U žrtvenoj formuli mogu biti navedene ritualne radnje, žrtveni darovi ili milosti koje bogovi daju pokojniku.Formula se može nalaziti na: arhitravu pri ulasku u grobnicu, na raznim mestima u grobnici, ( žrtvene ploče, lažna vrata, drugi delovi grobne dekoracije, prilozi, sarkofazi ), u hramovima (od 18 dinastije; i na stelama).Poreklo formule se vezuje za vreme kada je kralj, dodeljivao isporuke pokojnicima sa svojih imanja, obezbeđivao nekog činovnika hranom i drugim materijalnim potrebama.Likovni prikaz tih isporuka su procesije zadužbinskih imanja (kao personifikacija imanja), proređuju se već u starom carstvu.

Zadatak: Nacrtati 10 crteža i obojiti ih (akvarel,tempera) na temu egipatska umetnost. Jedan od tih radova ćemo da iskoristimo za nov rad u materijalu.

Pozdrav.https://www.youtube.com/watch?v=OWGzQrj0mjw
Овај прогам је намењен ученицима трећег разреда, смера Грнчар.

Бави се савладавањем техника ручног моделовања, вртења на грнчарском точку, као и савремених техничких достигнућа у керамици.