Предмет МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ обрађује на четвртој години:

 • из историје костима  костим краја деветнеаестог века и декаде двадесетог века
 • из савременог одевања - упознају се са израдом уникатне и комерцијалне колекције и високом модом
 • из сценског костима упознају се са формама комедије, трагедије, опере, балета, мјузикла, кабареа, циркуса

1. ЛЕМЉЕЊЕ

Основе процеса лемљења

Врсте лемљења

Особине лемова у златарству

Оптимални услови за квалитетно лемљење

Златни лемови, сребрни лемови и техника лемљења

Тешкоће и грешке при лемљењу

2. ФАСОВАЊЕ

Појам и врсте фасовања

Врсте камења за фасовање

Драго камење

3. ПОЗЛАЋИВАЊЕ

Галванско позлаћивање

Позлаћивање прокувавањем и топљењем

Амалгам за позлаћивање бакра

Златна бронза

Посребривање

4. ПЛАТИНСКИ МЕТАЛИ

Својства платинских метала

Системи легура платинских метала

Стандардни квалитети чистоће


I ПРЕДЛОШЦИ У ГРАВИРАЊУ

 • Предлошци за плакете и медаље. 
 • Предлошци за печате
 • Ливење алата за производњу употребних предмета у техници пресовања (метална дугмад и значке).
 • Рачунарски вођене граверске машине.

II ЖАНР ИЛУСТРАЦИЈА И ОРНАМЕНТИ КАО АСОРТИМАН ПОНУДЕ ГРАВЕРСКИХ УСЛУГА

 • Примери из историје граверског заната 
 • Примери примене илустрације у гравури
 • Примери орнамената у историји
 • Машинскио гравирање према постојећим матрицама.
 • Тродимензионално машинско гравирање.

III ТРОДИМЕНЗИОНАЛНО МОДЕЛОВАЊЕ

 • Карактеристике софтвера за тродимензионално моделовање. Окружење и алати. 
 • Рад са геометријским телима. 
 • Моделовање. 
 • Рендеровање.


Предмет МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ обрађује на четвртој години:

 • из историје костима  костим краја деветнеаестог века и декаде двадесетог века
 • из савременог одевања - упознају се са израдом уникатне колекције, комерцијалне колекције и високом модом
 • из сценског костима упознају се са формама комедије, трагедије, опере, балета, мјузикла, кабареа, циркуса