Овај прогам је намењен ученицима трећег разреда, смера Грнчар.

Бави се савладавањем техника и технологија керамичке израде, као и савремених техничко-технолошких достигнућа у керамици.


 На часовима Материјала и технике наставићемо са историјом одевања, почевши од Анрија IV и Луја III- Француска, а завршићемо школску годину са историјом костима до краја XIX века.