На овом курсу радићемо типографске вежбе

У другој години бавимо се типографијом.

Предмет Материјали и технике, на другој години, проучава костим периода раног средњег века на подручју Европе и код нас.