• Предмет теорија форме слуша се у првој години уметничког смера свих профила. Конципиран је на теоретско - практичној настави са циљем да ученици стекну основна знања о законитостима ликовног ствралаштва. 
 • Задатак наставе је да ученици стекну функционална знања о простору, перспективи, композицији и боји, могу самостално да вреднују уметничка дела, развијају критичко мишљење,  нова знања повезују са већ постојећим, стеченим у настави других предмета,...

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

 • ПРОСТОР И ПЕРСПЕКТИВА

  Перспективе кроз историју.

  Геометријска перспектива са једном тачком недогледа.

  Геометријска перспектива са две тачке недогледа.

  Геометријска перспектива са три тачке недогледа.

  ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА

  Простор и композиција.

  Коцке и квадар у простору – вежба.

  Тродимензионални облици у простору – вежба.

  Принципи компоновања.

  ЕЛЕМЕНТИ КОМПОЗИЦИЈЕ

  Линија.

  Правац и смер линије.

  Облик.

  Пропорција – однос величина.

  Пропорција – златни пресек.

  Текстура.

  ВАЛЕР

  Валер и валерски кључеви.

  Вежба у дурском валерском кључу.

  Вежба у молском валерском кључу.

  БОЈА

  Боје – подела.

  Симболика боје.

  Хармонија и контраст.

  Ритам и равнотежа.

  Вежба – топло хладни однос боја.

  Вежба – комплементарни однос боја.

  ГЕОМЕТРИЈА У УМЕТНОСТИ

  Геометрија у уметности.

  Мртва природа.

  Пејзаж.

  Портрет.

  Фигура.

  ФОРМА И САДРЖАЈ

  Индустријско обликовање и маркетинг.

  Естетско процењивање.

  Кич у уметности.