На овим часовима бавићемо се проучавањем и цртањем анатомије, људске полуфигуре и фигутре а касније и сликањем.

Поштовани ђаци ово је трећа целина коју обрађујемо и бавићемо се анатомијом и  пропорцијама тела.

Композиција је први сегмент који ћемо радити ове године и као прва целина има за задатак да нашем цртежу да чврстину и убедљивост као и да избалансира елементе у кадру. Са компоновањем елемената сте се сусретали и током претходних година те верујем да већ имате одређено предзнање о овој теми. Оно сто је битно и на шта посебно треба обратити пажњу јесте да сви елементи које цртамо буду у оквиру формата и у тачном односу. Конструкција је обавезна и она ће нам помоћи да добро распоредимо предмете у кадру као и да ти предмети буду одговарајућег карактера. 

Овај курс ће вам помоћи око усавршавања већ постојећих знања и умећа, као и стицања нових вештина. 

У склопу курса ћемо проћи кроз све што сте научили у претходним годинама вашег школовања: композиција, пропорција, боја, облик, форма, стил, у циљу вашег утемељења знања и оспособљавањa за упис на жељене студије.