Креирано у едукативне сврхе.

Овај курс настао је као вежба за мудл платформу.:o)

Овај курс настао је као вежба на обуци за рад на мудл платформи 29. 4. 2021. :-)
Овај курс настао је као вежба за мудл платформу :-p
Овај курс настао је као вежба на обуци за Мудл платформи 29.06.2021. :-D

Овај курс натао је као вежба на обуци за рад на Мудл платформи ;-)

Курс je сaчињен од основе ликовног изражавања намењен за прву годину. Ученици ће овде научити правила компоновања, разноврсности линије, правилно сенчење и грађење форме. 

Опс курса настао је као вежба за мудл платформу 29.6.2021. :-P