Уметност Новог века: ренесанса, маниризам, барок, рококо, 19. век