У 1. разреду обрадићемо следеће теме:

Увод у историју уметности (основни појмови; теме и мотиви, медији и технике)

Уметност праисторије

Уметност првих цивилизација (Месопотамија, Египат, Егејска уметност)

Уметност античке Грчке

Уметност античког Рима