У ковиру ове категорије можете пронаћи приручнике за коришћење платформе.

Курс је намењен наставницима - корисницима платформе Електронско учење Техноарт Београд.