У ковиру ове категорије можете пронаћи приручнике за коришћење платформе.

Они који нису да јесу! :)

Овај курс створен је за оне, којима философија представља нешто мало више од једног од предмета :)

Курс је намењен наставницима - корисницима платформе Електронско учење Техноарт Београд.