Овај курс створен је за оне, којима философија представља нешто мало више од једног од предмета :)