Полуунцијала је писмо које је настало у V веку као компромисно писмо између унцијале и Каролине.Користи четворолинијски систем.Верује се да је настала у Северној Африци а одатле преко Италије доспела   даље.Слова су широка и обла.Полуунцијалом се писало од  V-Vlll века.Постоје верзије које  се пишу са пером 2 мм и верзије које  се пишу пером од 3 ммУгао писања од 90 и од 45  степениПолуунцијала 5 печатаПолуунцијала 5 печата